test
Cappuccino
Cappuccino Frappe
Cappuccino Frappe
กาแฟมิ่งมิตรเราเป็นร้านกาแฟเล็กๆของคนเชียงใหม่
     เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่อยากจะเสริฟกาแฟที่ได้คุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่เหมาะสมเราจึงมุ่งมั่น  เสาะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ ศาสตร์ของกาแฟทั้งเรื่องของสายพันธ์ การเพาะปลูก การแปรรูป การคั่วตลอดจนการชงเพื่อให้ได้เครื่องดื่มกาแฟที่ได้คุณภาพ    

     เราพร้อมและมั่นใจในความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเราจึงเปิดร้านกาแฟแห่งแรกขึ้นที่ชุมชนเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน จ.เชียงใหม่ ผลจากความตั้งใจในการนำเสนอกาแฟที่ดีให้กับลูกค้า และการบริการที่เป็นกันเอง เราก็ประสบผลสำเร็จในระดับ หนึ่งลูกค้าเริ่มรู้จักเราและบอกต่อๆกัน    

     เราเริ่มคิดถึงการคั่วกาแฟใช้เองเนื่องจากเราต้องการความสมำ่เสมอและความสดใหม่ของเมล็ดกาแฟคั่ว และต้องการขยาย ฐานลูกค้าเมล็ดกาแฟคั่วที่ต้องการซื้อไปชงกินที่บ้านหรือออฟฟิศ และเราก็ได้สั่งเครื่องคั่วกาแฟขนาด 5 kg. เข้ามาใช้ในร้าน

     เราเริ่มวางแผนการขยายสาขาร้านกาแฟมิ่งมิตรเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าใน จ.เชียงใหม่

      เราเริ่มเปิดบริการสาขา 2 ที่ ริมปิงซุปเปอร์สโตร์ สาขานวรัฐ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ พร้อมกับเริ่มรับจัดเบรคกาแฟใน รูปแบบ Espresso bar catering

      เราได้เปิดบริการสาขา 3 ที่ปากซอยกรรไกรทอง ถ.ศิริมังราจารย์ จ.เชียงใหม่ พร้อมกับจัดทำ เวปไซด์ร้านกาแฟมิ่งมิตรขึ้น   ( www.mingmitrcoffee.com ) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเป็นช่องทางให้ลูกค้าได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้น